I. sympozium českých a slovenských romanistů

Karel Schelle, Michaela Židlická

Abstrakt

Řimské právo je fenomén bez něhož si na našich právnických fakultách těž­ko dovedeme představit kompletní učeb­ní program. Patří k tradíčním pedagogic­kým, ale i vědeckým oborům studenůum umožňující poprvé nahlédnout do oblasti soukromého práva.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel a Michaela ŽIDLICKÁ. I. sympozium českých a slovenských romanistů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 241-242. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10429

Plný Text: