Smlouva mezi univerzitami

Michaela Židlická

Abstrakt

Dne 5. října 1993 podepsali zá­stupci Univerzit. Paris-Sud XI. pro­fesor F. G. Bertrand a Masarykovy uni­verzity profesor MUDr. Pavel Bravený CSc. smlouvu o meziuniverzitní spolu­práci. Tím dostala právní rámec dosud spontánně probíhající součinnost práv­nických fakult obou institucí. Smlouva má usnadnit a rozvíjet užší vztahy ne­jen v oblasti výuky, ale i vědeckého vý­zkumu. Je konkrétním naplněním vše­obecnějšího rámce daného francouzsko­českou kulturní dohodou.

Bibliografická citace

ŽIDLICKÁ, Michaela. Smlouva mezi univerzitami. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 239-240. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10427

Plný Text: