Literatura

Karel Schelle

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Literatura. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 2, s. 249-255. [cit. 2019-09-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10376

Plný Text: