Z činnosti Jednoty českých právníků - městského sdružení v Brně

Roč.2,č.2(1994)

Abstrakt
Po zdárném zahájení debatního klubu předsedou JČP JUDr. Otakarem Motejlem v listopadu minulého roku byla 6. 12. 1993 uspořádána beseda s předsedou Ústavního soudu JUDr. Zdeňkem Kesslerem.

Stránky:
247–248
Metriky

343

Views

51

PDF views