Aktuálne otázky výučby rímskeho práva

Ivan Haramia

Abstrakt

"Rímske právo súkromné sa pre svoj nesporný historický aj praktický význam vedecky a pedagogicky oddávna pestovalo na všetkých univerzitách civilizovaného sveta". Je teda pochopitelné, aby zavedenie nového študijného systému na Právnickej fakulte v Bratislave po novembri 1989 neobišlo ani tento predmet.

Bibliografická citace

HARAMIA, Ivan. Aktuálne otázky výučby rímskeho práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 2, s. 238-240. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10370

Plný Text: