Projev děkana Právnické fakulty Masarykovy university v Brně na zasedání vědecké rady dne 24. ledna 1994

Roč.2,č.2(1994)

Abstrakt
Vážení hosté, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, nepovažuji za svůj hlavní úkol zabývat se vývojem univerzity či fakulty, byť si připomínáme 75. výročí založení univerzity a tedy i fakulty, resp. 25. výročí jejího znovuotevření. V průběhu letošního roku bude ještě řada jiných příležitostí vracet se k vývoji obou těchto akademických institucí a zdůrazňovat závažné momenty jejich vývoje.

Stránky:
3–8
Biografie autora

Jiří Kroupa

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

děkan
Metriky

215

Views

184

PDF views