Smlouvy bankovních služeb

Karel Marek

Abstrakt

Pod názvem Smlouvy bankovních služeb se věnujeme smlouvě o otevření akreditivu, smlouvě o smlouvě o bankovním uložení věci, smlouvě o běžném účtu a smlouvě o vkladovém účtu. Tento název a společné pojednání volíme pro smlouvy, v nichž jedním ze subjektů je obchodním zákoníkem (ObchZ) jmenována banka. Jsme si přitom vědomi, že banky budou podle ObchZ uzavírat další pojmenované smlouvy (např. smlouvu o úvěru, kterou uvádíme dále, smlouvy podle druhé novely obchodního zákoníku (zák. č. 600/1992 Sb. a ve znění zák. č. 89/1993 Sb.), ale i smlouvy nepojmenované, resp. budou í účastníkem smluv podle občanského zákoníku (OZ).

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Smlouvy bankovních služeb. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 3, s. 40-54. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10212

Plný Text: