Z činnosti Jednoty českých právníků - městského sdružení v Brně

Otakar Musil

Abstrakt

1O. února se ko­nala výborová schůze, kte­rá nejprve připravila se­tkání s panem ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Novákem, který však pro pracovní zaneprázdně­ní musel odložit svou ná­vštěvu Brna na březen.

Bibliografická citace

MUSIL, Otakar. Z činnosti Jednoty českých právníků - městského sdružení v Brně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 234-235. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10204

Plný Text: