Reorganizace podniku a zaměstna­nost

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
V souvislosti s ekonomickou reformou dochází v mikroekonomice k podstatné změně vlastnictví i organizaci podniků, což započalo s prvními reformními kroky před listopadem 1989 v rámci politiky přestavby, po listopadu tento proces zesílil nejen kvantitativně, ale i kvalitativně, přesto dosud některé doprovodné důsledky nedosáhly očekávané velikosti. Jde konkrétně o proces hromadné reorganizace, případně zániku podniků a s tím spojené uvolňováni zaměstnanců, které zřejmě vyvrcholí teprve po dokončení kupónové privatizace a faktickém rozjetí procesů bankrotů, jelikož přes formální účinnost zákona o konkursu a vyrovnání přetížení krajských obchodních soudů a obchodních senátů obecných krajských soudů dosud neumožňuje větší vliv tohoto institutu v praxi. Nicméně nelze pochybovat o tom, že problém uvolňování pracovníků z důvodu organizačnich změn bude všudypřítomný nejen s jeho právními, ale i sociálními aspekty.

Stránky:
166–170
Metriky

302

Views

84

PDF views