Poznámky k návrhu zákona o obecních volbách

Jan Filip

Abstrakt

Přednedávnem byl vládou v rámci komplexu zákonů k volbám předložen Poslanecké sněmovně rovněž návrh zákona "o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů". Protože se jedná o návrh, který se dotýká převážné většiny ustanovení dosud platného zákona ČNR č. 298/1992 Sb., o volbách do Zastupitelstev v obcích a o místnim referendu, bude zajímavé zhodnotit, jaký cíl návrh této nové úpravy sleduje a co od něj můžeme pro volby do obecních zastupitelstev očekávat.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Poznámky k návrhu zákona o obecních volbách. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 37-52. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10176

Plný Text: