K pronikání materiálního práva do procesního

Lothar Kuntz

Abstrakt

Článek pojednává o alternativních koncepcích vyřizování trestních případů v Ně­mecku. Snahy o alternativy jsou rozšířeny zejména v oblasti přípravného řízení, zvláštní část tvoři alternativy trestáni, které maji v Německu dvacetiletou tradici. Jde hlavně o paragraf 153a trestního řádu a zde uvedenou možnost státního za­stupitelství zastavit trestní řízení bez účasti soudce, případně přitom uložit určitá omezení. Toto řešení má výhody pro obě strany - obviněný, případně obžalovaný nebude odsouzen, a na druhé straně nebudou zbytečně zatěžovány orgány trestního řízení. Nejdále pokročila tato dekriminalizace v trestním právu mladistvých.

Bibliografická citace

KUNTZ, Lothar. K pronikání materiálního práva do procesního. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 5, s. 177-186. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10097

Plný Text: