Konference Výchova k právu

Karel Schelle

Abstrakt

S Centrem pro další vzdě­lávání učitelů Masarykovy univerzity má brněnská Právnická fakulty již od jeho založení rozvité bohaté formy spoluprá­ce.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Konference Výchova k právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 6, s. 231. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10076

Plný Text: