"Informal Workshop" na téma "Právo na informace, ochrana informací"

Soňa Skulová

Abstrakt

Ve dnech 5. - 7.září 1994 se usku­tečnil na brněnské právnické fakultě ne­formální workshop za účasti učitelů z the Oxford University Law Faculty, právnic­ké fakulty Masarykovy univerzity a dal­ších odborníků. Tento workshop byl v pořadí již druhý a jeho tématem tento­kát bylo "Právo na informace, ochrana informací".

Bibliografická citace

SKULOVÁ, Soňa. "Informal Workshop" na téma "Právo na informace, ochrana informací". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 6, s. 226-228. [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10073

Plný Text: