Sponzorování časopisu

Vydavatel

Masarykova univezita, Právnická fakulta

Masaryk University, Faculty of Law