Profil

Jiří Plachý

doktorand, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

doktorand