Profil

Jozef Záhora

Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovenská republika, Slovensko

Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovenská republika