Profil

Jozef Záhora

Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovensko