Profil

Josef Kotásek

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika • Následné chování smluvních stran a jeho (ne)samozřejmé využití při jednoduchém výkladu smlouvy
  | Roč. 23, č. 1 (2015) - Články
 • Editorial
  | Roč. 24, č. 3 (2016) - Editorial
 • Editorial
  | Roč. 24, č. 4 (2016) - Editorial
 • Nesplnění smluvních povinností jako nekalá soutěž
  | Roč. 17, č. 2 (2009) - Články
 • Editorial
  | Roč. 25, č. 1 (2017) - Editorial
 • Editorial
  | Roč. 25, č. 2 (2017) - Editorial
 • Vytěsnění anonymního akcionáře
  | Roč. 14, č. 3 (2006) - Články
 • K nabytí od nevlastníka
  | Roč. 13, č. 2 (2005) - Články
 • K vyšší moci ve směnečném právu
  | Roč. 12, č. 3 (2004) - Články
 • Editorial
  | Roč. 25, č. 3 (2017) - Editorial