Profil

Jana Kokešová

Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika

doktorand, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno