Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Connectivism in phenomenological-pragmatist tradition
Michal Černý
e-Pedagogium  ročník: 20,  číslo: 2,  první strana: 7,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5507/epd.2020.017