Cited-by (3)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Tělesná výchova v kurikulu Anglie: komparace s RVP ZV
Michal Lupač
Pedagogická orientace  ročník: 29,  číslo: 3,  první strana: 261,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/PedOr2019-3-261

2. Legitimising Educational Reforms: Strategic Documents and Competing Knowledge Regimes
Jitka Wirthová
Czech Sociological Review  ročník: 56,  číslo: 4,  první strana: 491,  rok: 2020  
https://doi.org/10.13060/csr.2020.016

3. Přírodověda, přírodopis a biologie v RVP – na co se zaměřit v budoucích revizích?
Jakub Holec
Biologie. Chemie. Zeměpis  ročník: 29,  číslo: 2,  první strana: 27,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/25337556.2020.2.3