Cited-by (3)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Profesní aktérství začínajících učitelů v základních školách
Michaela Píšová, Světlana Hanušová
ORBIS SCHOLAE  ročník: 12,  číslo: 3,  první strana: 85,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23363177.2019.1

2. Učitelský sbor české základní školy
Petr Urbánek
ORBIS SCHOLAE  ročník: 12,  číslo: 3,  první strana: 11,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23363177.2019.4

3. Selected Aspects of the Professional Beliefs of Novice Teachers
Jaroslava Ševčíková, Jitka Plischke
e-Pedagogium  ročník: 20,  číslo: 1,  první strana: 7,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5507/epd.2020.002