Cited-by (3)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Interakce při řešení problémově orientovaných úloh ve výuce přírodovědy
Tereza Češková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 14,  číslo: 1,  první strana: 49,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/23363177.2020.3

2. Postupy používané učiteli ve vztahu k žákovské chybě při interakci s celou třídou
Martin Majcík
Pedagogická orientace  ročník: 28,  číslo: 3,  první strana: 472,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-3-472

3. Výzkum interakce mezi spolužáky: přehled konverzačněanalytických studií
František Tůma, Linda Nepivodová, Nicola Fořtová
ORBIS SCHOLAE  ročník: 13,  číslo: 2,  první strana: 7,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23363177.2019.12