Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Raně středověké sídliště v Žerotíně, trať Cepový rybník
Lukáš Hlubek, Martin Moník, Jaroslav Kapusta
Archaeologia historica  číslo: 2,  první strana: 835,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/AH2019-2-15