Cited-by (4)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Matematická pregramotnost a učitelé mateřských škol
Eva Nováková, Bohumil Novák
ISBN 978-80-210-9419-2  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9419-2019

2. Odklady povinné školní docházky v perspektivě učitelek mateřských škol
Jana Majerčíková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 2017,  číslo: 1,  první strana: 9,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2017.14

3. The preschool teacher as a reflective practitioner
Zora Syslová
ISBN 978-80-210-9556-4  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9556-2019

4. The relation between reflection and the quality of a preschool teacher’s education performance
Zora Syslová
International Journal of Child Care and Education Policy  ročník: 13,  číslo: 1,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1186/s40723-019-0060-y