Cited-by (3)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. GEOHERITAGE AND TOURISM – OPPORTUNITIES FOR GROWTH
Hrvoje Grofelnik
Tourism in Southern and Eastern Europe
ISSN 18484050  první strana:  329,  rok:  2021  
https://doi.org/10.20867/tosee.06.22

2. Evaluating the Parameters of a Systematic Long-Term Measurement of the Concentration and Mobility of Air Ions in the Environment inside Císařská Cave
Zdeněk Roubal, Eva Gescheidtová, Karel Bartušek, Zoltán Szabó, Miloslav Steinbauer, Jarmila Überhuberová, Ariana Lajčíková
Atmosphere  ročník:  12,  číslo:  12,  první strana:  1615,  rok:  2021  
https://doi.org/10.3390/atmos12121615

3. Classification and Quantification of Urban Geodiversity and Its Intersection with Cultural Heritage
Paweł Wolniewicz
Geoheritage  ročník:  14,  číslo:  2,  rok:  2022  
https://doi.org/10.1007/s12371-022-00693-w