Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Connectivism in phenomenological-pragmatist tradition
Michal Černý
e-Pedagogium  ročník:  20,  číslo:  2,  první strana:  7,  rok:  2020  
https://doi.org/10.5507/epd.2020.017