Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Between Westernization and Traditionalism: Central and Eastern European Academia during the Transformation in the 1990s
Jan Surman, Daria Petushkova
Studia Historiae Scientiarum  ročník:  21,  první strana:  435,  rok:  2022  
https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.22.014.15980