Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Bedřich Smetana: An Artist and a Man of His Times
Olga Mojžíšová
Musicologica Olomucensia  ročník:  33,  číslo:  2,  první strana:  429,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5507/mo.2021.025