Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Comments on Copyright Aspects of Use of Copyright Works in Digital Teaching
Martin Boháček
Acta Informatica Pragensia  ročník:  11,  číslo:  2,  první strana:  152,  rok:  2022  
https://doi.org/10.18267/j.aip.178

2. Právní nástupnictví v oblasti duševního vlastnictví a související kolizní otázky
Zuzana Vlachová, Rudolf Leška, Pavel Koukal, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Ivo Telec
ISBN 9788090787629  rok:  2022  
https://doi.org/10.54002/vlachova