Cited-by (3)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Analytical studies on medieval lead ingots from Wrocław and Kraków (Poland): a step towards understanding bulk trade of lead from Kraków and Silesia Upland Pb–Zn deposits
Beata Miazga, Paweł Duma, Paweł Cembrzyński, Milena Matyszczak, Jerzy Piekalski
Heritage Science  ročník:  10,  číslo:  1,  rok:  2022  
https://doi.org/10.1186/s40494-022-00819-x

2. Olovem bohatá oxidační zóna polymetalické mineralizace na lokalitě Kvasetice u Havlíčkova Brodu: distribuce minerálních asociací s pyromorfitem a arzenáty
Eva Víšková, Stanislav Houzar, Radek Škoda, Stanislav Kopecký, Jiří Toman, Petr Pauliš
Bulletin Mineralogie Petrologie  ročník:  30,  číslo:  2,  první strana:  171,  rok:  2022  
https://doi.org/10.46861/bmp.30.171

3. Sulfidická mineralizace s Au-bohatým stříbrem z Utína v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika)
Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Zdeněk Dolníček, Jiří Sejkora
Bulletin Mineralogie Petrologie  ročník:  31,  číslo:  1,  první strana:  25,  rok:  2023  
https://doi.org/10.46861/bmp.31.025