Cited-by (10)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Barriers to the implementation of primary prevention of risky behaviour in school in the context of teacher/ school prevention methodologist activities
Miroslav Procházka
Pedagogická orientace  ročník:  30,  číslo:  4,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/PedOr2020-4-511

2. Profesní aktérství začínajících učitelů v základních školách
Michaela Píšová, Světlana Hanušová
ORBIS SCHOLAE  ročník:  12,  číslo:  3,  první strana:  85,  rok:  2019  
https://doi.org/10.14712/23363177.2019.1

3. Subjektivní teorie a jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů
Petr Koubek
ISBN 978-80-210-9810-7  rok:  2021  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9810-2021

4. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé
Kateřina Vlčková, Kateřina Lojdová, Josef Lukas, Jan Mareš, Lucie Škarková, Tomáš Kohoutek, Petr Květon, Stanislav Ježek
ISBN 978-80-210-9652-3  rok:  2020  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020

5. Učitelský sbor české základní školy
Petr Urbánek
ORBIS SCHOLAE  ročník:  12,  číslo:  3,  první strana:  11,  rok:  2019  
https://doi.org/10.14712/23363177.2019.4

6. Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení začínajících učitelů
Jaroslava Ševčíková, Jitka Plischke, Štefan Chudý
ISBN 978-80-244-6077-2  rok:  2021  
https://doi.org/10.5507/pdf.21.24460765

7. Selected Aspects of the Professional Beliefs of Novice Teachers
Jaroslava Ševčíková, Jitka Plischke
e-Pedagogium  ročník:  20,  číslo:  1,  první strana:  7,  rok:  2020  
https://doi.org/10.5507/epd.2020.002

8. Mentoring jako prostředek podpory profesního učení studentů učitelství a učitelů
Vladimíra Spilková, Barbora Zavadilová
Pedagogická orientace  ročník:  31,  číslo:  1,  první strana:  4,  rok:  2021  
https://doi.org/10.5817/PedOr2021-1-4

9. The Palgrave Handbook of Teacher Education in Central and Eastern Europe
Karolina Duschinská, Miroslava Černochová
ISBN 978-3-031-09515-3  Chapter 2,  první strana:  27,  rok:  2023  
https://doi.org/10.1007/978-3-031-09515-3_2

10. Novice Teachers of English as a Foreign Language in the Czech Republic and their Drop-Out Intentions
Světlana Hanušová, Michaela Píšová, Tomáš Kohoutek
Journal of Language and Cultural Education  ročník:  7,  číslo:  2,  první strana:  51,  rok:  2019  
https://doi.org/10.2478/jolace-2019-0011