Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Multi-level Governance and Energy Specifics of the V4 Countries within the Context of European Integration
Helena Bauerová, Milan Vošta
Politics in Central Europe  ročník:  16,  číslo:  2,  první strana:  525,  rok:  2020  
https://doi.org/10.2478/pce-2020-0022