Cited-by (4)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Didactics in Vocational Education in the Czech Republic – Current Situation and Perspectives
Pavel Pecina, Peter Marinič
Lifelong Learning  ročník:  11,  číslo:  2,  první strana:  147,  rok:  2021  
https://doi.org/10.11118/lifele20211102147

2. Kapitoly z didaktiky pro odborné vzdělávání II.
Petr Adamec, Pavel Pecina
ISBN 978-80-7509-870-2  rok:  2022  
https://doi.org/10.11118/978-80-7509-870-2

3. Kapitoly z didaktiky pro odborné vzdělávání I.
Petr Adamec, Pavel Pecina
ISBN 978-80-7509-869-6  rok:  2022  
https://doi.org/10.11118/978-80-7509-869-6

4. Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2022: „Omnes, omnia, omnio“ pro 21. století
Pavel Pecina
ISBN 978-80-7509-922-8  první strana:  164,  rok:  2023  
https://doi.org/10.11118/978-80-7509-922-8-0164