Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Didactics in Vocational Education in the Czech Republic – Current Situation and Perspectives
Pavel Pecina, Peter Marinič
Lifelong Learning  ročník:  11,  číslo:  2,  první strana:  147,  rok:  2021  
https://doi.org/10.11118/lifele20211102147