Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice
Lenka Pavlíčková
ISBN 978-80-210-9091-0  rok:  2018  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9091-2018