Cited-by (7)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Matematická pregramotnost a učitelé mateřských škol
Eva Nováková, Bohumil Novák
ISBN 978-80-210-9419-2  rok:  2019  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9419-2019

2. Odklady povinné školní docházky v perspektivě učitelek mateřských škol
Jana Majerčíková
ORBIS SCHOLAE  ročník:  2017,  číslo:  1,  první strana:  9,  rok:  2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2017.14

3. Profesní identita studentek učitelství pro mateřské školy a její odraz v portfoliu
Veronika Rodová, Zora Syslová
Pedagogická orientace  ročník:  31,  číslo:  1,  první strana:  35,  rok:  2021  
https://doi.org/10.5817/PedOr2021-1-35

4. Preprimary education in Czech Republic, England and New Zealand
Ondřej Koželuh
e-Pedagogium  ročník:  21,  číslo:  3,  první strana:  70,  rok:  2021  
https://doi.org/10.5507/epd.2021.025

5. The preschool teacher as a reflective practitioner
Zora Syslová
ISBN 978-80-210-9556-4  rok:  2019  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9556-2019

6. Training of undergraduate preschool teachers in Montessori education in Slovakia and the Czech Republic
Matej Slovacek, Monika Minova
Research in Pedagogy  ročník:  11,  číslo:  1,  první strana:  137,  rok:  2021  
https://doi.org/10.5937/IstrPed2101137S

7. The relation between reflection and the quality of a preschool teacher’s education performance
Zora Syslová
International Journal of Child Care and Education Policy  ročník:  13,  číslo:  1,  rok:  2019  
https://doi.org/10.1186/s40723-019-0060-y