Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Implementation of Sustainable Public Procurement in the Rail Transport in the Czech Republic and a Comparison with the Other Members of the Visegrad Group
Markéta Páleníková, Ondřej Špetík, Robert Páleník, Jan Ilík, Michal Adamík
NISPAcee Journal of Public Administration and Policy  ročník:  15,  číslo:  1,  první strana:  167,  rok:  2022  
https://doi.org/10.2478/nispa-2022-0008