Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Cuerpos que se rebelan contra la violencia en la cuentística de Pardo Bazán
Pedro García Suárez
Neophilologus  ročník:  105,  číslo:  3,  první strana:  409,  rok:  2021  
https://doi.org/10.1007/s11061-021-09670-0