Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Odvrácená tvář dětství v římské společnosti. Násilí a smrt v životě dítěte
Tereza Antošovská
ISBN 978-80-280-0432-3  rok:  2023  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0432-2023

2. DYING PUPIL WITH LIFE-LIMITING OR LIFE-THREATENING ILLNESS IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION: A THEORETICAL FRAMEWORK
Martina Haroková, Jan Chrastina
EduPort  ročník:  6,  číslo:  1,  první strana:  27,  rok:  2022  
https://doi.org/10.21062/edp.2022.003