Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. DYING PUPIL WITH LIFE-LIMITING OR LIFE-THREATENING ILLNESS IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION: A THEORETICAL FRAMEWORK
Martina Haroková, Jan Chrastina
EduPort  ročník:  6,  číslo:  1,  první strana:  27,  rok:  2022  
https://doi.org/10.21062/edp.2022.003