Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Sňatek z rozumu? Výzkum a výuka v pregraduální přípravě učitelů na příkladu kvalitativního výzkumu
Kateřina Lojdová
Pedagogická orientace  ročník:  26,  číslo:  1,  první strana:  51,  rok:  2016  
https://doi.org/10.5817/PedOr2016-1-51