Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Proměny faustovského mýtu
Svatava Urbanová
Bohemistyka  číslo:  4,  první strana:  594,  rok:  2022  
https://doi.org/10.14746/bo.2022.4.7

2. IMAGE IN NON-ARTISTIC TEXT AS A FACTOR DEVELOPING READING STRATEGIES OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS' PUPILS
DANA VICHERKOVÁ, MARKÉTA ŠENKEŘÍKOVÁ, DENISA LICHÁ
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research  ročník:  11,  číslo:  1,  první strana:  369,  rok:  2021  
https://doi.org/10.33543/1101369373