Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. IMAGE IN NON-ARTISTIC TEXT AS A FACTOR DEVELOPING READING STRATEGIES OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS' PUPILS
DANA VICHERKOVÁ, MARKÉTA ŠENKEŘÍKOVÁ, DENISA LICHÁ
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research  ročník:  11,  číslo:  1,  první strana:  369,  rok:  2021  
https://doi.org/10.33543/1101369373