Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. K charakteristickým rysům literárněkritických prací P. V. Anněnkova
Josef Šaur
Slavica litteraria  číslo:  2,  první strana:  75,  rok:  2017  
https://doi.org/10.5817/SL2017-2-8