Cited-by (28)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. De-profesionalizační novela v mezinárodní perspektivě přístupů k učitelské profesi
Vladimíra Spilková
Pedagogická orientace  ročník:  33,  číslo:  1,  rok:  2023  
https://doi.org/10.5817/PedOr2023-1-12

2. Informatics in Schools. Rethinking Computing Education
Jiří Vaníček
ISBN 978-3-030-90228-5  Chapter 9,  první strana:  109,  rok:  2021  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-90228-5_9

3. Comparative Analysis of ICT in Education Between China and Central and Eastern European Countries
Miroslava Černochová, Jarmila Novotná
ISBN 978-981-15-6879-4  Chapter 6,  první strana:  107,  rok:  2020  
https://doi.org/10.1007/978-981-15-6879-4_6

4. ALGORITMIC AND APPLICATION COMPUTER SKILLS OF SECONDARY SCHOOL GRADUATES
Hana HAVELKOVÁ
Journal of Technology and Information  ročník:  9,  číslo:  1,  první strana:  109,  rok:  2017  
https://doi.org/10.5507/jtie.2016.017

5. Didaktika elektrotechniky
Čestmír Serafín
ISBN 978-80-244-6307-0  rok:  2023  
https://doi.org/10.5507/pdf.23.24463063

6. Modely v didaktice biologie
Kateřina Jančaříková
Biologie. Chemie. Zeměpis  ročník:  26,  číslo:  1,  první strana:  2,  rok:  2017  
https://doi.org/10.14712/25337556.2017.1.1

7. Didactics in Vocational Education in the Czech Republic – Current Situation and Perspectives
Pavel Pecina, Peter Marinič
Lifelong Learning  ročník:  11,  číslo:  2,  první strana:  147,  rok:  2021  
https://doi.org/10.11118/lifele20211102147

8. Current Topics in Czech and Central European Geography Education
Petra Karvánková, Miroslav Marada, Dana Řezníčková, Alena Madziková, Danuta Piróg
ISBN 978-3-319-43614-2  Chapter 1,  první strana:  1,  rok:  2017  
https://doi.org/10.1007/978-3-319-43614-2_1

9. ELECTRICAL TEACHERS AND THEIR DIGITAL COMPETENCES IN RELATION TO TEACHING
Čestmír SERAFÍN
Journal of Technology and Information  ročník:  15,  číslo:  1,  první strana:  36,  rok:  2023  
https://doi.org/10.5507/jtie.2023.005

10. SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ABILITY TO WORK WITH THE TASKS DESIGNED FOR BIOLOGY OLYMPIAD
Matěj Novák, Jan Petr, Tomáš Ditrich
Journal of Baltic Science Education  ročník:  20,  číslo:  5,  první strana:  827,  rok:  2021  
https://doi.org/10.33225/jbse/21.20.827

11. Proměny konstruktivismu v muzejní pedagogice George E. Heina
Monika Mikulášková
Museologica Brunensia  číslo:  1,  první strana:  41,  rok:  2017  
https://doi.org/10.5817/MuB2017-1-5

12. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé
Kateřina Vlčková, Kateřina Lojdová, Josef Lukas, Jan Mareš, Lucie Škarková, Tomáš Kohoutek, Petr Květon, Stanislav Ježek
ISBN 978-80-210-9652-3  rok:  2020  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020

13. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory
Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht
ISBN 978-80-210-8569-5  rok:  2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

14. Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn
Jiří Dostál, Alena Hašková, Mária Kožuchová, Jiří Kropáč, Milan Ďuriš, Jarmila Honzíková
ISBN 978-80-244-5238-8  rok:  2017  
https://doi.org/10.5507/pdf.17.24452388

15. Rethinking L1 Education in a Global Era
Stanislav Štěpáník
ISBN 978-3-030-55997-7  Chapter 9,  první strana:  177,  rok:  2020  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-55997-7_9

16. Kvalita vrstevnické zpětné vazby při badatelské úloze z biologie člověka v hodinách přírodopisu
Lukáš Rokos, Jana Lišková
Pedagogická orientace  ročník:  29,  číslo:  1,  první strana:  43,  rok:  2019  
https://doi.org/10.5817/PedOr2019-1-43

17. Klíčová kompetence (nejen) pro umělecké obory v evropském kurikulu : analytické vysvětlení
Jan Slavík, Kateřina Dytrtová, Ondřej Hník, Lucie Jakubcová, Alena Nohavová, Veronika Rodová, Věra Uhl Skřivanová
Studia paedagogica  ročník:  27,  číslo:  3,  první strana:  9,  rok:  2023  
https://doi.org/10.5817/SP2022-3-1

18. STEM education and Fermi problems
Renata Holubova
AIP Conference Proceedings
ISSN 0094-243X  vol. 1798,  první strana:  030001,  rok:  2017  
https://doi.org/10.1063/1.4974372

19. Učitelská kvalifikace dnes – de-profesionalizace praxí?
Stanislav Štech
Pedagogická orientace  ročník:  33,  číslo:  1,  rok:  2023  
https://doi.org/10.5817/PedOr2023-1-46

20. Subjektivní teorie a jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů
Petr Koubek
ISBN 978-80-210-9810-7  rok:  2021  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9810-2021

21. The approaches to the didactics of physics in the Czech Republic – Historical development
Vojtěch Žák
AIP Conference Proceedings
ISSN 0094-243X  vol. 1798,  první strana:  040009,  rok:  2017  
https://doi.org/10.1063/1.4974388

22. Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie
Martin Jáč, Jitka Kopecká, Monika Morris, Olga Vránová
ISBN 978-80-244-5695-9  rok:  2019  
https://doi.org/10.5507/pdf.19.24456331

23. DIDACTICS OF TECHNICAL SUBJECTS AT SECONDARY SCHOOLS - DEVELOPMENT, STATE AND PROSPECTS
Pavel PECINA, Petr SLÁDEK
Journal of Technology and Information  ročník:  8,  číslo:  1,  první strana:  5,  rok:  2016  
https://doi.org/10.5507/jtie.2016.003

24. Didaktika přírodovědy
Marcela Otavová
ISBN 978-80-244-6303-2  rok:  2023  
https://doi.org/10.5507/pdf.23.24463018

25. TECHNOLOGY EDUCATION AT A CROSSROADS - HISTORY, PRESENT AND PERSPECTIVES
Jiří DOSTÁL, Veena PRACHAGOOL
Journal of Technology and Information  ročník:  8,  číslo:  2,  první strana:  5,  rok:  2016  
https://doi.org/10.5507/jtie.2016.006

26. Computational Thinking and How to Develop it in the Educational Process
Milan Klement, Tomáš Dragon, Lucie Bryndová
ISBN 978-80-244-5797-0  rok:  2020  
https://doi.org/10.5507/pdf.20.24457963

27. Impact of Teachers’ Beliefs on Teaching Phonetic Aspects: the Case of Czech as L1
Stanislav Štěpáník, Jana Vlčková-Mejvaldová
Journal of Language and Cultural Education  ročník:  7,  číslo:  2,  první strana:  108,  rok:  2019  
https://doi.org/10.2478/jolace-2019-0014

28. Od digitální gramotnosti k informatickému myšlení - koncepce, obsah a realizace výuky informatiky z pohledu jejich aktérů
Klement Milan, Bártek Květoslav
ISBN 978-80-244-5550-1  rok:  2019  
https://doi.org/10.5507/pdf.19.24455495