Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Mistr Jan Hus a pražská univerzita: několik zamyšlení nad možnostmi poznání jejich vzájemného vztahu a Husovy pedagogické činnosti
Blanka Zilynská
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS  ročník:  58,  číslo:  1,  první strana:  209,  rok:  2018  
https://doi.org/10.14712/23365730.2018.32