Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Proposal for an Alternative Indicator for Testing the Presence of the Political-Budget Cycle in the Case of Tax Policy
Milan Křápek, Lucie Formanová
NISPAcee Journal of Public Administration and Policy  ročník:  10,  číslo:  2,  první strana:  229,  rok:  2017  
https://doi.org/10.1515/nispa-2017-0020