Cited-by (5)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Application of Multivariate Statistical Methods in the Analysis of Czech Population Life Quality with Attention to Regional Differentiation
Andrea Jindrová
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis  ročník:  63,  číslo:  5,  první strana:  1671,  rok:  2015  
https://doi.org/10.11118/actaun201563051671

2. Multidisciplinární hodnocení kvality života v Evropě na regionální úrovni
Karel Macků
ISBN 978-80-244-5841-0  rok:  2020  
https://doi.org/10.5507/prf.20.24458410

3. Pork-Barrel Politics on the Regional Level: Public Subsidies in the Municipalities of the Central Bohemia Region
Peter Spáč, Petr Voda, Stanislav Balík, Michal Pink
Czech Sociological Review  ročník:  54,  číslo:  4,  první strana:  499,  rok:  2018  
https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.4.412

4. Handbook of Active Ageing and Quality of Life
Fermina Rojo-Pérez, Gloria Fernández-Mayoralas, Vicente Rodríguez-Rodríguez
ISBN 978-3-030-58031-5  Chapter 4,  první strana:  63,  rok:  2021  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-58031-5_4

5. What is the quality of life in Romania compared to other EU countries?
Cristina Boboc, Simona-Ioana Ghită, Adelina Popescu, Andreea-Simona Săseanu
Proceedings of the International Conference on Applied Statistics  ročník:  1,  číslo:  1,  první strana:  123,  rok:  2019  
https://doi.org/10.2478/icas-2019-0011