Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Řízení zpětných toků jako prostředek tvorby hodnoty
Alena Klapalová
ISBN 978-80-210-8661-6  rok:  2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8661-2017