Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Některé hovorové pozdravy v češtině: zdařbůh, těbůh, těpic a další
Helena Karlíková
Linguistica Brunensia  číslo:  1,  první strana:  63,  rok:  2018  
https://doi.org/10.5817/LB2018-1-6