Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Conceptual Framework of the Active Ageing Policies in Employment in Czech Republic
Lucie Vidoviiovv
SSRN Electronic Journal  rok:  2014  
https://doi.org/10.2139/ssrn.2406880