Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Implementation of the UN Guiding Principles: The Case of the Czech Republic
Veronika Hermanovv, Hubert Smekal
SSRN Electronic Journal  rok:  2013  
https://doi.org/10.2139/ssrn.2365364