Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Řízení zpětných toků jako prostředek tvorby hodnoty
Alena Klapalová
ISBN 978-80-210-8661-6  rok:  2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8661-2017

2. Formalized Planning and Its Connection With the Development of Reverse Logistics: the Case of Services
Radoslav Škapa
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis  ročník:  62,  číslo:  4,  první strana:  749,  rok:  2014  
https://doi.org/10.11118/actaun201462040749